За нас

Това сме ние – ”Елпром Трафо СН” АД – и вече 5 десетилетия Ви предлагаме нашия основен продукт и запазена марка – маслените разпределителни трансформатори.

НАШАТА ИСТОРИЯ:

Ние сме на пазара от 1968 година. Заводът ни е основан на 28 март същата година в град Кюстендил като подразделение на съществуващия “Завод за силови трансформатори” в София. През седемдесетте години на миналия век стартира производството на първия тип трансформатори ТМ 100 kVА, който влиза в редовно производство. Едно десетилетие по-късно заводът отбелязва значително развитие, обновява се технологично, разраства се и се увеличава производствената гама. Максималният производствен капацитет на завода е достигнат още преди края на миналия век – произвеждат се 10 000 броя трансформатори годишно. Понастоящем заводът вече има изградени контролни лаборатории за входящ, текущ и краен контрол на материалите, използвани в производството на нашия продукт, както и лаборатория за рутинни и типови изпитвания на произвежданата от нас гама трансформатори.

ИСТИНСКИЯТ ОБЛИК НА ПРЕДПРИЯТИЕТО е очертан през деветдесетте години на миналия век. Разполагаме с обособени конструктивен и технологичен отдел като по този начин производственият цикъл става изцяло затворен – от проектирането на трансформатора до неговата изработка и пълна окомплектовка, съобразявайки изискванията на крайния клиент и всички относими международни и национални стандарти.

Това е нашият път през годините – път на традиция и непрекъснато обновяване.

Вие, нашите клиенти и потребители, знаете добре, че без здрава основа и цел няма развитие, а ние притежаваме и двете.

ДНЕС

Към настоящия момент “Елпром Трафо” е производител с доказано собствено “know-how”, с неизменно присъствие  на българския и международните пазари. Заводът има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 вече над десет години и това го прави конкурентоспособен и адаптивен в съвременните пазарни условия. Компанията притежава СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО по системите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018. Процедурите по качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015, покриват цялото производство – от входящия контрол на материалите, през конструкцията и производството, до изходните тестове и експедицията на готовия продукт. Заводът ни представлява една добре работеща система, организирана и поддържана от висококвалифицирани специалисти. Притежаваме разработена и внедрена автоматична система за управление на поръчките, система за управление на техническите документации и система за управление на материалната база на завода. Притежаваме и още едно предимство – разработеният специално за нашите нужди софтуер за оптимално проектиране на трансформатори. Вече можем да съкратим максимално поризводствените срокове и да пестим Вашето време.

Нашето производство е максимално разширено – произвеждаме пълната гама трифазни маслени трансформатори с мощност от 25 kVA до 5 000 kVA. “Елпром Трафо” изработва и специални типове трансформатори като: заземителни трансформатори, трансформатори за ветрогенератори, трансформатори за фотоволтаични централи, трансформатори със стъпални регулатори под напрежение и монофазни трансформатори. За всяка мощност се предлагат различни серии в зависимост от загубите на празен ход и на късо съединение.

ВСЕКИ ТРАНСФОРМАТОР Е ПРОИЗВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ БДС EN 50588-1:2018 (наследник на HD 428.1S1 и БДС EN 50464-1:2007). Произвежданите стандартни серии маслени трансформатори работят при честота f=50Hz (60Hz), температура  на въздуха до 50 °C и надморска височина до 2500 m. По желание на клиента се правят модификации в зависимост от условията на работа, броя на фазите, групата на свързване и др.

По настоящем от юли 2015 г., с влизането в сила на Регламенти 548/2014 и 1783/2019 на Европейската комисия за екопроектиране на трансформатори на територията на Европейския съюз цялото производство е напълно съобразено с новите изисквания.