Трансформатори със загуби съгласно БДС EN 50464-1:2007 с алуминиеви намотки

 1. Казан
 2. Таб. „Техн. данни“
 3. Извод ВН
 4. Извод НН
 5. Превключвател
 6. Заземителна гайка
 7. Кран за масло
 8. Халки за повдигане
 9. Двуходови колела
 10. Нивопоказател
 11. Биметален термометър

 1. Казан
 2. Таб. „Техн. данни“
 3. Извод ВН
 4. Извод НН
 5. Превключвател
 6. Заземителна гайка
 7. Кран за масло
 8. Халки за повдигане
 9. Двуходови колела
 10. Нивопоказател
 11. Контактен термометър
 12. Буххолцово реле
 13. Разширителен съд
 14. Изсушител
 15. Кутия за защита

Серия на загубите Dk-Eo

Серия на загубите Ck-Eo