Продукти

„Елпром Трафо СН“ произвежда пълната гама трансформатори с различни варианти на загуби и материал на намотките според изискванията на клиента:

  • Трансформатори със загуби съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2019/1783 и БДС EN 50708-2-1 с алуминиеви намотки
  • Трансформатори със загуби съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2019/1783 и БДС EN 50708-2-1 с медни намотки
  • Трансформатори със загуби съгласно БДС EN 50464-1:2007 с алуминиеви намотки
  • Трансформатори със загуби съгласно БДС EN 50464-1:2007 с медни намотки
  • Специални трансформатори: генераторни повишаващи, за фотоволтаично и ветрогенераторно приложение, заземителни, за захранване на нетягови консуматори от контактната мрежа, и др.